BROAD-ER as a Success Story on TÜBİTAK

Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc) Direktörü Prof. Dr. Ahmet İçduygu ve MiReKoç ekibince koordine edilen ‘BROAD-ER’ (Göç ve Kent Çalışmaları Arasındaki Bağın Kurulması) başlıklı proje, bir araştırma ağı projesidir. Projenin temel hedefi, bir Araştırma Mükemmelliyet Ağı yaratarak, göç ve kent araştırmaları kesişiminde disiplinlerarası araştırma ve eğitimi desteklemektir.

Bu doğrultuda, MiReKoç ile göç ve kent çalışmalarında önde gelen uluslararası iki araştırma enstitüsü olan Amsterdam Üniversitesi (Hollanda) ve Pompeu Fabra Üniversitesi (İspanya) bir araya gelecek; bu üçlü stratejik işbirliği çerçevesinde karşılıklı bilgi, beceri ve uzmanlık alışverişi sağlanacaktır.

MiReKoç önderliğinde 3 yıl boyunca yaz ve kış okulları, tematik çalıştaylar, eğitim ve seminerler düzenlenecek olup, bu üç enstitüden araştırmacılar diğer ensitülere ziyaretlerde bulunabilecekler. Yine bu üç üniversite; yenilikçi ve disiplinlerarası bir yaklaşımla, göç ve kent çalışmaları gibi gelişmekte olan alanlarda gerek Türkiye’nin araştırma ve inovasyon kapasitesini artırmayı gerekse Avrupa Araştırma Alanı (AAA) bünyesindeki araştırma boşluğunu gidermeyi hedeflemektedir.